W tym wypadku mamy do czynienia z umową o pracę, która może być zawarta na okres wynoszący maksymalnie 3 miesiące. Czas ten jest szansą zarówno dla pracodawcy jak i pracownika na wzajemne poznanie się i podjęcie przemyślanej decyzji na temat wzajemnej chęci kontynuowania współpracy.

Bez względu na to jak dobrze przemyślany jest proces rekrutacji i jak sprawnie jest prowadzona selekcja odpowiednich kandydatów do pracy zawsze istnieje ryzyko, że jednak wybrany kandydat nie sprawdzi się. Czasami problemem mogą się okazać niewystarczające umiejętności a innym razem trudności w nawiązaniu odpowiednich relacji z zespołem.

Przyczyn, dla których może być wiele i właśnie umowa na okres próbny jest dla firmy formą dodatkowego zabezpieczenia gdyby miało się okazać, że jednak w procesie rekrutacji coś nam umknęło i jednak zatrudniona osoba nie spełniła pokładanych w niej nadziei.

Jednak może być też tak, że pracownik w swojej roli sprawdza się doskonale aczkolwiek to i tak nie przesądza jeszcze o tym, że zostanie w nowej firmie na dłużej. W końcu fakt, że ktoś dobrze sobie radzi nie oznacza, że sam jest zadowolony z tej pracy. Może się okazać, że nowo zatrudniona osoba zupełnie inaczej wyobrażała sobie realia pracy w organizacji, do której trafiła i nie będzie przejawiać szczególnych chęci do tego aby podpisać nową umowę. W końcu okres próbny to czas gdy obi strony mogą skonfrontować swoje wzajemne oczekiwania mogąc dojść do wniosku, że jednak nie widzą perspektywy dłuższej współpracy.

Umowa o pracę na okres próbny a wypowiedzenie

Wprawdzie umowa o pracę zawierana jest na konkretny czas (maksymalnie 3 miesiące) jednak również w jej wypadku tak jak w przypadku umów o pracę na czas określony i nieokreślony istnieje możliwość jej wypowiedzenia. Tutaj w naturalny sposób pojawia się jednak pytanie jak wygląda w tym wypadku okres wypowiedzenia.

Tutaj kluczowe jest przede wszystkim to ile wynosi okres próbny

  • 3 miesiące -> 2 tygodnie wypowiedzenia
  • powyżej dwóch tygodni -> 1 tydzień wypowiedzenia
  • do dwóch tygodni -> 3 dni okresu wypowiedzenia

Tak więc nawet w przypadku umowy o pracę na okres próbny pracownik zachowuje do okresu wypowiedzenia. Oczywiście w przypadku rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron można też okres wypowiedzenia skrócić jeśli będzie co do tego zgoda obydwu stron.

Oczywiście w wyjątkowych sytuacjach umowa o pracę na okres próbny może być rozwiązana w trybie natychmiastowym bez zachowania okresu wypowiedzenia. Do takiej sytuacji może dojść choćby w sytuacji gdy pracownik:

  • rażąco naruszy swoje obowiązki
  • utraci uprawnienia niezbędne na swoim stanowisku
  • zostanie skazany prawomocnym wyrokiem

Umowa o pracę na okres próbny a urlop

Gdy znajdujemy już odpowiednią pracę i trafiamy na okres próbny zazwyczaj chcemy pokazać się z jak najlepszej strony licząc, że po okresie próby zostanie nam zaproponowana nowa umowa. Z tego też względu czasami możemy nie zwracać należytej uwagi na prawa jakie nam przysługują nawet przy umowie o pracę na okres próbny.

Jednym z takich praw jest prawo do płatnego urlopu wypoczynkowego. Faktem bowiem jest, że nawet w przypadku zatrudnienia w oparciu o umowę na okres próbny nadal przysługuje nam prawo do urlopu. Pojawia się tutaj jednak pytanie: “ile w zasadzie tego urlopu nam przysługuje?”.

Tutaj dla wielu osób sprawa może nie być tak oczywista bowiem skoro przy tego typu umowie okres zatrudnienia to maksymalnie 3 miesiące to jak wyliczyć ile tego urlopu się nam należy.

Pierwsza kwestia jaką należy brać pod uwagę to staż pracy bowiem on określa jaki wymiar urlopu w skali roku nam przysługuje.

Umowa o pracę na okres próbny a ciąża

W przypadku umowy o pracę na okres próbny mogą się pojawiać istotne obawy co do tego co w sytuacji gdy pracownica będąca zatrudniona w oparciu o taką umowę zajdzie w ciążę. Na szczęście przepisy stoją w takiej sytuacji po stronie zatrudnione jasno stanowiąc, że w takim przypadku umowa ulega automatycznemu przedłużeniu do chwili porodu.

Dodatkowo jeśli pracownica przepracowała przynajmniej jeden pełny miesiąc zyskuje prawo do zasiłku chorobowego. Tak więc jeśli w związku z ciążą otrzyma ona zwolnienie lekarskiego może liczyć na dodatkowe świadczenie pieniężne.

Kobieta zatrudniona w oparciu o umowę o pracę na okres próbny wynoszący 3 miesiące ma też prawo do zasiłku macierzyńskiego, który wypłacany jej będzie okresie jednego roku od dnia porodu.

Umowa o pracę na okres próbny dobiega końca, co dalej?

Gdy okres próbny na jaki została zawarta umowa dobiega końca pojawia się naturalne pytanie: “co dalej?”. Tutaj tak naprawdę wszystko zależy od tego czy obie strony umowy przejawiają dalszą wolę współpracy i jeśli tak jest to kolejnym krokiem bardzo często jest podpisanie już umowy o pracę na czas określony.

Warto jednak pamiętać, że umowa o pracę sama w sobie nie pociąga za sobą żadnych zobowiązań ciążących na pracodawcy jeśli chodzi o dalszą współpracę z daną osobą. Nawet jeśli występuje wola dalszej współpracy ze strony pracownika pracodawca może nie zaproponować już kolejnej umowy. Z drugiej strony nawet jeśli pracodawca zaproponuje podpisanie nowej umowy o pracy pragnąc kontynuować współpracę pracownik ma możliwość odmówienia podpisania nowej umowy kończąc współpracę wraz z wygaśnięciem umowy o pracę na okres próbny.