Tworząc CV zwłaszcza w sytuacji gdy robimy to pierwszy raz zapewne mamy w głowie wiele pytań. Naturalne jest, że zastanawiamy się nad tym jak przygotować ten dokument aby pokazać się z jak najlepszej strony i zwiększyć swoje szanse na zaproszenie na rozmowę rekrutacyjną.

Oferta pracy podpowie Ci co wpisać w CV

Jednym z najczęściej zadawanych pytań w kontekście CV jest pytanie o to co właściwie w nim wpisać. Jest to jedno z pytań od którego właściwie powinniśmy zacząć. Najlepiej będzie tutaj wyjść od tego gdzie właściwie aplikujemy. Chcąc zwiększyć swoje szanse powinniśmy nauczyć się, że warto CV dostosowywać pod konkretne oferty pracy kładąc w nim nacisk na te elementy, które mogą się okazać najistotniejsze.

Rzućmy więc okiem na ogłoszenie rekrutacyjne w odpowiedzi, na które chcemy wysłać nasze CV. Zwróćmy uwagę na opis stanowiska a także na wymagania. To powinno pomóc nam zbudować sobie pewien obraz tego jaka osobę na to stanowiska chce zatrudnić firma. Jest to dla nas tak naprawdę podpowiedź co do tego jakie kompetencje będą najważniejsze w kontekście tego procesu rekrutacyjnego. Możemy na tej podstawie już założyć czego rekruter będzie szukał już w samym CV oceniając na wstępnym etapie naszą kandydaturę.

Podstawowe informacje w CV

Myśląc o tym co wpisać w CV najlepiej zacząć jest po prostu od początku. Na samej górze CV mamy zazwyczaj podstawowe dane takie jak:

  • imię i nazwisko
  • adres zamieszkania
  • numer kontaktowy
  • adres email

Pamiętajmy o tym aby po wpisaniu wszystkich danych upewnić się jeszcze co do ich poprawności. Błąd w numerze telefonu czy też adresie email może sprawić, że rekruter nie będzie w stanie się z nami skontaktować.

Zdjęcie w CV

Kolejny element CV o jakim warto pamiętać to zdjęcie. Niektórzy twierdzą, że aby CV były oceniane w rzetelny sposób powinny one nie zawierać zdjęć gdyż wtedy ocena oparta byłaby realnie o kompetencje. Przyjęło się jednak, że do CV dołącza się zdjęcie a więc warto również swoje zdjęcie zamieścić.

Warto dobrze się zastanowić nad tym jakie zdjęcie tutaj dodamy gdyż realnie może może ono wpłynąć na to jak już na samym wstępie zostaniemy ocenieni. Zwróćmy uwagę na styl fotografii, którą chcemy wstawić bowiem np. luźne zdjęcia rodem z wakacji raczej nie przystają do formalnego stylu jaki powinien cechować CV.

Darujmy też sobie zdjęcia rodem z dowodu osobistego, które choć jako formalne mogłyby nawet pasować do stylu CV to jednak prezentują się dość sztampowo i bardzo szablonowo.

Doświadczenie zawodowe w CV

Doświadczenie zawodowe to obszar naszego CV, który prawdopodobnie w szczególny sposób interesować będzie naszego potencjalnego pracodawcę.
W tym miejscu wpisujemy wszystkie firmy w jakich pracowaliśmy. Przy każdej firmie podajemy stanowisko a także okres zatrudnienia. Pamiętajmy przy tym o dwóch istotnych kwestiach.

Format dat w CV

Wpisując daty zatrudnienia nie podawajmy jedynie roku ale wpisujmy też miesiąc w którym rozpoczęliśmy pracę w danej organizacji oraz miesiąc gdy ją zakończyliśmy.

Poprawną formą będzie więc:

10.2018 – 12.2019

W ten sposób osoba oceniająca naszą kandydaturę ma jasny obraz tego jak długo pracowaliśmy na danym stanowisku.

Jak wpisywać stanowiska w CV?

Druga kwestia ścieżka kariery w ramach jednej firmy. Jeśli w jakiejś organizacji byliśmy dłużej i zajmowaliśmy w tym czasie różne stanowiska to warto każdemu z nich poświęcić osobną pozycję w naszym CV.

Przy każdym stanowisku postarajmy się także dopisać choć kilka słów na temat zakresu naszych obowiązków. Jest to cenna informacja z perspektywy oceny naszej osoby w kontekście zatrudnienia bowiem pokazuje czy zajmowaliśmy się już podobnymi zadaniami do tych, które ewentualnie czekają na nas w nowej pracy.

Chronologia pracy w CV

Oczywiście jedna z fundamentalnych kwestii to zachowanie chronologii w obszarze naszego doświadczenia zawodowego. Zasada jest tutaj prosta, obecną firmę wpisujemy na początku a potem stopniowo coraz starszą i starszą aż dochodzimy do pierwszej firmy w której pracowaliśmy.

Wykształcenie w CV

W CV w obszarze wykształcenia wpisujemy przede wszystkim studia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie) zwłaszcza w wypadku gdy są to studia kierunkowe zgodne ze stanowiskiem, na które aplikujemy. Wprawdzie w coraz większej liczbie przypadkiem pracodawcą nie przykładają już większej uwagi do kierunku studiów ukończonych przez kandydata aczkolwiek nadal są rekrutacje gdzie wykształcenie kierunkowe jest wymagane.

Podobnie jak to miało w przypadku doświadczenia zawodowego również tutaj podajemy daty zaznaczając poprzez nie również to czy jeszcze studiujemy na jakimś kierunku czy też dane studia mamy już ukończone. Zwłaszcza w przypadku gdy jeszcze studiujemy warto w CV wyraźnie podkreślić tryb w jakim to robimy. Jeśli nie wpiszemy czy są to studia dzienne czy np. zaoczne to pracodawca może z góry założyć, że studiujemy w typowym trybie dziennym a co za tym idzie moglibyśmy mieć trudności z tym aby pogodzić naukę z pracą.

Wpisując nasze wykształcenie pamiętajmy o tym aby poza nazwą uczelni podać też dokładny kierunek studiów oraz specjalizację w ramach tego kierunku. Jeśli zdecydowaliśmy się kontynuować naszą naukę w ramach studiów podyplomowych to również je warto uwzględnić w naszym CV.

Co do innych etapów nauki to wpisywanie podstawówki czy gimnazjum możemy sobie darować bowiem tak naprawdę te szczeble edukacji nic nie wnoszą jeśli chodzi o ocenę naszej kandydatury. Jeśli zaś chodzi o szkołę średnią to tutaj sporo zależy od tego na jakie stanowisko kandydujemy. Jeśli staramy się o pracę gdzie podstawą może być wykształcenie zawodowe to szkołę zawodową czy technikum jak najbardziej warto wpisać.

Tak samo jak w doświadczeniu zawodowym tutaj też obowiązuje chronologia od najnowszego po coraz starsze. Tak więc na początek wpisujemy studia, które ukończyliśmy a potem ewentualnie szkołę średnią jeśli tak jak wspomnieliśmy będzie to zasadne. Gdy robimy lub ukończyliśmy studia podyplomowe to zazwyczaj one jako “najświeższy” etap naszej edukacji wylądują na samym początku.

Języki obce w CV

Znajomość języków obcych to już w obecnych czasach dość oczywisty wymów w ramach rekrutacji na naprawdę wiele stanowisk. Coraz częściej wręcz możemy spotkać się z sytuacją gdy sama znajomość angielskiego nie jest już atutem a obowiązkiem a mile widziana jest znajomość dodatkowego języka obcego.

Dlatego właśnie bardzo często osoba analizująca nasze CV będzie chciała się dowiedzieć czegoś więcej na temat tego w jakim stopniu znamy języki obce. Pierwsze pytanie jakie może się w tym wypadku nasunąć dotyczy tego czy w CV powinniśmy wpisywać wszystkie języki obce jakie znamy czy skupić się tylko na tych, których znajomości oczekuje pracodawca.

Jak najbardziej jeśli znamy więcej niż jeden język obcy to warto się tym pochwalić. W końcu znajomość dodatkowych języków obcych nie tylko może być postrzegana jako konkretna umiejętność. To również pomaga budować pewien nasz obraz jako osób chętnych do nauki i szybko przyswajających nową wiedzę.

Zainteresowania w CV

Kwestia zainteresowań w CV budzi u niektórych wątpliwości. W końcu sami podkreślamy, że przecież mowa tutaj o dokumencie, który w każdym elemencie powinien zachowywać formalna formę. Zainteresowania stanowią tutaj jednak swoisty wyjątek bowiem to jest właśnie okazja aby pokazać co robimy poza pracą.
Wpisując swoje zainteresowania do CV zyskać możemy przynajmniej na dwóch obszarach.

Po pierwsze nasze zainteresowania mogą być w mniejszym lub większym stopniu związane ze stanowiskiem o jakie się staramy. Po drugie konkretne zainteresowania mogą podkreślać nasze pewne cechy mogące się okazać kluczowymi na danym stanowisku. Przykładowo jeśli gramy hobbystycznie w szachy to w ten sposób możemy podkreślić swoją cierpliwość a także zdolność do strategicznego myślenia.

Zgoda na przetwarzanie danych w CV

Na koniec nie możemy oczywiście zapomnieć o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych. Wpisanie w CV odpowiedniej klauzuli jest niezbędne aby nasza kandydatura mogła być brana pod uwagę w procesie rekrutacji. Należy mieć na uwadze, że podajemy w końcu dość dużo danych na swój temat w tym takie podstawowe dane jak choćby adres a w czasach RODO firmy naprawdę wolą mieć od strony formalnej wszystko uregulowane.