Jeśli ktoś dopiero staje u progu kariery zawodowej z pewnością może zadawać sobie pytania jak wygląda rozmowa rekrutacyjna. Na temat takich rozmów krąży wiele historii i mitów i osoba, którą czeka dopiero pierwsze spotkanie tego typu może sobie zbudować w głowie błędny obraz, który w niczym nie pomoże a tylko wzmocni jeszcze stres.

Czym jest rozmowa rekrutacyjna?

Zaczynając od zupełnych podstaw rozmowa rekrutacyjna to spotkanie, na które jesteśmy zapraszani gdy nasze CV zainteresuje potencjalnego pracodawcę. Taka rozmowa trwa zazwyczaj około 30 – 60 minut i odbywa się w firmie, w której staramy się o pracę. Oczywiście spotkanie takie nie zawsze musi odbywać się stacjonarnie, w firmie. W przypadku niektórych rekrutacji praktykowane jest też organizowanie spotkań rekrutacyjnych online np. przy wykorzystaniu Skype’a.

Warto zwrócić uwagę na fakt, że rozmowa rekrutacyjna to jeden z kluczowych elementów procesu rekrutacji. To właśnie to spotkanie może mieć decydujący wpływ na to czy dostaniemy daną pracę czy też nie. Skoro zostajemy zaproszeni na taką rozmowę to znaczy, że zostaliśmy ocenieni jako osoba, która dobrze wpisuje w profil poszukiwanego kandydata. Podczas rozmowy rekrutacyjnej mamy okazję udowodnić, że naprawdę nadajemy się na dane stanowisko.

Jak wygląda rozmowa rekrutacyjna?

Element na który musimy zwrócić bardzo dużo uwagi to pierwsze wrażenie, które jak powszechnie się uważa można zrobić tylko raz. Dlatego już sam początek jest niezwykle ważny i pierwsza aczkolwiek niezwykle istotna kwestia to przybycie punktualnie. Przyjście na spotkanie po czasie czy też szalony wyścig z czasem, który sprawi, że będziemy wyglądać jakbyśmy właśnie przebiegli maraton z pewnością nie pomogą nam w wywarciu pozytywnego wrażenia.

Powitanie na początek rozmowy rekrutacyjnej

Tak więc za pierwszy element rozmowy rekrutacyjnej uznajemy powitanie. Już na tym etapie zostaniemy szybko ocenieni. Nasz wygląd, ubiór i mowa ciało już na starcie potrafią dostarczyć wiele informacji na nasz temat. Istotny jest tutaj nawet taki element jak uścisk dłoni, który nie powinien być ani za słaby ani zbyt mocny.

Przez zbyt słaby uścisk na powitanie możemy bowiem zostać odebrani jako osoba raczej wycofana i nawet nieco wątpiąca we własne możliwości. Z kolei zbyt silny uścisk, który wręcz miażdży dłoń może być odczytany jako zbytnia przebojowość.

Zajmujemy miejsce w sali

Gdy przyjdziemy do firmy na umówioną rozmowę rekrutacyjną to scenariusze są zasadniczo dwa. Możemy natychmiast po przyjściu zostać zaproszeni do konkretnej sali aby już tam poczekać na rekrutera prowadzącego rozmowę albo też możemy oczekiwać w recepcji na pojawienie się rekrutera, który zaprosi nas do właściwej sali, w której odbędzie się rozmowa.
Ten moment przybycia na rozmowę rekrutacyjną jest o tyle istotny, że zadecyduje o tym jakie będziemy mieli możliwości zajęcia odpowiedniego miejsca w sali gdzie będzie się odbywać spotkanie. Jeśli to rekruter będzie nas prowadził o sali to zapewne on wskaże nam konkretne miejsce.

Gdy jednak natychmiast po przyjściu zostaniemy zaproszeni do sali aby poczekać na osobę prowadzącą spotkanie to w takim przypadku możemy już zająć miejsce, które będzie dla nas najbardziej odpowiednie. Podczas rozmowy rekrutacyjnej w naturalny sposób będzie nam towarzyszył stres a więc warto wykorzystać, że mamy wpływ na pewne elementy mogące pomóc nam poczuć się bardziej komfortowo.

Właściwa część rozmowy rekrutacyjnej

Teraz przychodzi czas na właściwą część rozmowy rekrutacyjnej a więc konkretne pytania skierowane do nas. W większości przypadków na początku możemy spodziewać prośby o to aby powiedzieć coś więcej o sobie czy też umotywować dlaczego zdecydowaliśmy się na wzięcie udziału w tej rekrutacji.

Podczas tej części rozmowy rekrutacyjnej możemy się spodziewać zarówno pytań związanych z dotychczasowymi stanowiskami, na których pracowaliśmy jak i takich ukierunkowanych już bezpośrednio na weryfikację naszej wiedzy i umiejętności, o których wspomnieliśmy w CV.

W tym miejscu warto zauważyć, że niekiedy w procesie rekrutacji przewidziane są przynajmniej dwie rozmowy rekrutacyjne. Pierwsza rozmowa ma na celu lepsze poznanie nas i naszych motywacji i wtedy dopiero po pomyślnym jej przejściu jesteśmy zapraszani na kolejną, którą prowadzi już nasz potencjalny przełożony lub osoba z naszego działu.

Ta druga rozmowa ma już za zadanie zweryfikowanie poziomu naszych umiejętności o odniesieniu do wymagań stawianych na danym stanowisku. W takim przypadku możemy się spodziewać nie tylko pytań mających sprawdzić co wiemy ale np. też różnego rodzaju testów naszej wiedzy.

Zadawanie pytań na rozmowie rekrutacyjnej

Gdy właściwa część rozmowy rekrutacyjnej się kończy przychodzi czas na ewentualne nasze pytania. Zazwyczaj pod koniec rekruter sam zapyta nas czy chcielibyśmy się czegoś dowiedzieć, czy potrzebujemy jeszcze jakiś, dodatkowych informacji.

Warto wykorzystać ten moment i zadań pytania o szczególnie nurtujące nas kwestie. W ten sposób nie tylko dowiemy się więcej na temat potencjalnej pracy ale pokażemy też nasze wymierne zainteresowanie danym stanowiskiem i otrzymaniem tej pracy.

Zadanie po rozmowie rekrutacyjnej

Wspomnieliśmy już wcześniej, że podczas rozmowy rekrutacyjnej będzie weryfikowana nasza wiedza. Czasami taka weryfikacja choćby pod postacią serii technicznych pytań odbędzie się już na pierwszej rozmowie a czasami będzie temu poświęcona ewentualna druga rozmowa.

Istnieje jednak też możliwość, że na koniec rozmowy rekrutacyjnej zostaniemy poproszeni o zrobienie jakiegoś zadania w domu. Może to być jakiś niezbyt rozbudowany projekt, który będzie miał za zadanie sprawdzić jak w praktyce wykorzystujemy nasze umiejętności choćby w kontekście projektów jakimi zajmuje się firma.

Zakończenie rozmowy rekrutacyjnej

Po tym wszystkim przyjdzie czas na zakończenie rozmowy rekrutacyjnej a więc ostatnim elementem jest profesjonalne pożegnanie się i udanie się do wyjścia. Teraz już tylko możemy czekać na rezultat a więc mail lub telefon od rekrutera z informacją czy dostaliśmy tą pracę lub też przeszliśmy do kolejnego etapu rekrutacji.

Jeśli w okresie około 14 dni nie będziemy mieć żadnej informacji zwrotnej to warto odezwać się do osoby prowadzącej naszą rekrutację z prośbą o informację.